Onderhoud in Heteren

Hoewel Spoorijzer RT11 Both 30 rijvaardig vanuit Valkenburg werd overgenomen, zijn er direct na de aankomst (in de winter van 2018/2019) diverse kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Doel was om de loc bedrijfsvaardig te krijgen, zonder het (gebruikte) uiterlijk van de loc aan te tasten. Via een vooraf gemaakte projectplanning werd de loc nagekeken en waar nodig gerepareerd. 

 

De volgende werkzaamheden zijn het meest interessant om te melden:

  • Algehele inspectie van motor, versnellingbak, remwerk etc. 
  • monteren van smeernippels op de aspotten.
  • Herstellen van defecten aan het remwerk.
  • Vervangen van splitpennen in het remwerk.
  • Smeren van aspotten en kettingen.

Onderstaande foto's tonen een deel van de werkzaamheden in december 2018:

 

De loc werd naar de nieuwe GSS werkplaats gebracht. Hierdoor kon beschut van kou en wind en met goed licht de machine van boven én onder bekeken worden. 

 

Tijdens de inspecties bleek dat het remwerk extra aandacht nodig had. Van één van de remstangen was een gedeelte afgebroken, een andere stang was verbogen. Met hulp van GSS collega's Ernest en Dick werd de beschadigde delen uitgenomen en gerepareerd. In het remwerk waren diverse splitpennen aangetast door de tands des tijds. Omdat de loc nu toch op de put stond werden direct alle splitpennen vervangen door nieuwe exemplaren. 

 

Op de aspotten ontbraken smeernippels, waardoor deze niet gesmeerd konden worden. GSS collega Piet had al nieuwe nippels geregeld. Deze werden gemonteerd en de aspotten en kettingen werden van vers vet voorzien. Aan het eind van de werkdag werd de loc afgesleept door collega Both RT Spoorijzer 160. Dit omdat het remwerk toen niet compleet was.

 

In februari 2019 werd de gerepareerde delen van het remwerk gemonteerd en afgeteld. De loc remde duidelijk beter dan voorheen, zeer positief! Na een uitgebreide inspectie werden verder geen bijzonderheden gevonden en kon een proefrit worden gemaakt met de inmiddels bedrijfsvaardige machine. 

 

Er zijn nog enkele werkzaamheden die gepland staan op de langere termijn (zoals het verversen van de versnellingsbakolie) maar de loc is nu veilig en betrouwbaar te gebruiken. 

 

Zoals aangegeven is het niet de bedoeling de loc te schilderen. Naar mijn mening is de huidige (gebruikte) staat zeer kenmerken voor smalspoorlocomotieven en geeft daardoor bezoekers een beeld van hoe smalspoor in het echt werd gebruikt. De combinatie met RT8 109 (welke juist wel is opgeknapt) versterkt dit beeld. een schilderbeurt zou ook diverse details (zoals de onderhoudsdata onder de motorkap!) laten verdwijnen. Mogelijk heeft de loc wel bescherming tot verder verval nodig. In dat geval zal de loc worden voorzien van een olie beschermlaag welke het uiterlijk niet schaadt.