Spoorijzer RT8

Algemene informatie

Deze Spoorijzer is net als bovenstaande loc afkomstig van dakpannenfabriek Van Oordt uit Alphen a/d Rijn. Daarna is de loc overgaan naar het Industrion in Kerkrade, waar een ringlijn was aangelegd en mensen in een open bakwagon een rondje konden rijden. Meestal werd daarvoor een andere loc gebruikt, een O&K RL1A uit 1933, maar deze Spoorijzer was ook bedrijfsvaardig.

 

Eind 2006 moest de spoorlijn ruimte maken in verband met uitbreidingsplannen van het Industrion. Het smalspoor werd overgenomen door de Zuid Limburgse Stoomtrein Mij (ZLSM) in Simpelveld. Het is de bedoeling dat de smalspoorbaan in de toekomst het stationsgebouw met de verderop gelegen werkplaats gaat verbinden. Daartoe is het materiaal overgebracht en hebben beide loc's een plaatsje in een opslagloods gekregen.

 

Deze Spoorijzer is voorzien van diverse stukken raster om bewegende en warme onderdelen af te schermen. Zo is de loc voorzien van een lange uitlaat en daaromheen beschermend raster. Ook de O&K is op dezelfde manier aangepakt. De cabine van de Spoorijzer lijkt niet origineel van Spoorijzer af te komen.

 

De loc heeft nog niet gereden bij de ZLSM, de motor is echter wel bedrijfsvaardig. Vanwege de bezwaren vanuit omwonenden is het smalspoor in Simpelveld beperkt tot een rondje voor trapfietsen. Of beide locs ook in actie gaan komen is daardoor toekomstmuziek. 

 

Technische gegevens

Fabrieksnummer   ?
Bouwjaar   19--
Type   RT8
Loopbaan   Van Oordt Alphen a/d Rijn, Industrion Kerkrade, ZLSM Simpelveld (huidige locatie)
Bedrijfsvaardig   Ja
Spoorwijdte   600mm
Foto (c)   Rogier Bennebroek